Gerechtsgebouw Leeuwarden

Stadsarchitect Thomas Romein

Thomas Annes Romein,  geboren in 1811 in Leeuwarden, werd aldaar in 1843 stadsarchitect. Hij bouwde en verbouwde verschillende grote bekende openbare gebouwen in Leeuwarden zoals:

  • De Hoofdwacht (thans onderdeel van het gemeentehuis, 1845)
  • De Westerkerk (thans Theater Romein, 1845)
  • Het Paleis van Justitie (1852);
  • Het Beurs- en Waaggebouw (thans Openbare Bibliotheek, 1880);
  • Het Stedelijk Gymnasium (1880)

Vanaf 1870 tot aan zijn dood in 1881 heeft hij in het Stadshûs (thans Arendstuin 46) gewoond.