HCL en Vos Communicatie

Stadshûs

Een bestek uit 1869 vermeldt dat het oostelijke deel van de stallen, waar thans Arendstuin 46 staat, werd ingericht tot ‘Werk- en Bergplaatsen voor de Fabricage, Kantoor en Woning voor den Gemeente Architect en eene Bergplaats van turf voor de armen’. Uit dit bestek blijkt dat delen van de stallen waar de werk- en bergplaatsen gesitueerd werden, geïntegreerd zijn in het ontwerp voor de nieuwbouw. Tevens wordt duidelijk dat afbraakmateriaal afkomstig van de stallen werd hergebruikt en er kan dus opgemaakt worden dat Arendstuin 46 grotendeels is opgebouwd uit materiaal dat afkomstig was van de Cavaleriestallen. Het herenhuis werd door de toenmalige stadsarchitect Thomas Romein ontworpen als zijn ambtswoning.

Het pand is een fors herenhuis uit 1869-’70, gebouwd in de eclectische stijl. In architectonisch opzicht neemt Arendstuin 46 een bijzondere plaats in. Het is dan ook in 1960 geregistreerd als Rijksmonument.

Romein heeft vanaf 1870 tot aan zijn dood in het pand aan de Arendstuin gewoond. Vervolgens heeft het pand onderdak geboden aan o.a. de secretaris van de gemeente Leeuwarden, de directeur van de rijks HBS, en enkele directeuren van de gasfabriek. Later kwam de gemeentelijke dienst Sport en Recreatie in dit pand en omliggende gebouwen. Daarna is het nog enkele jaren gekraakt. Sinds 2005 is VOS communicatie er gevestigd.