scheepswerf de helling 1866.jpg

Historie van de Arendstuin en omgeving

Arendstuin

De naam Arendstuin komt van Upke van Aerssen die in 1630 ‘de ledighe plaatse affter Hoexter kerckhoff’ pachtte ‘ om tot een tuyn te gebruiken’. Vervolgens werd de naam Aerssen tuyn in de loop van de tijd verbasterd tot het huidige Arendstuin.

Het gebied lag oorspronkelijk buiten de stadsgrachten maar na de demping van 1859 kwam de Arendstuin binnen de structuur van de binnenstad te liggen. In 1848 werd hier de ‘Nieuwe kavaleriestal’ gebouwd naar een ontwerp van Thomas Romein. In de jaren zestig van de negentiende eeuw deden de stallen als zodanig geen dienst meer maar werd het complex door de gasfabriek gebruikt, die in de nabijheid stond. Vijftien jaar later werden de Cavaleriestallen afgebroken. Het enige deel dat nu nog rest is de Manege, dat het stallencomplex aan de westzijde afsloot.

arendstuin 1876

In 1870 werd het Stadshûs (thans Arendstuin 46) door stadsarchitect Thomas Romein ontworpen als zijn ambtswoning. Dit pand is het enige dat aan de westzijde van de Arendstuin nog bewaard gebleven is.

(uit: ´aan hunne nagedachtenis verschuldigd´ Woonhuizen van bekende Leeuwarders, Open Monumenten Dag 11 september 2004, Historisch Centrum Leeuwarden)

afb. boven: scheepswerf “de Helling” ca. 1865

afb. midden: plattegrond Arendstuin ca. 1876